Prosjektdetaljer
Kunde Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Adresse Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Rehab
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 7.4 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Strinda kirke (også kjent som Moholt kirke) rehabiliteres.

Dette er en korskirke fra 1900, bygget i tre med 500 plasser.
Prosjektet omfatter riving av eksisterende tekking, utskifting av råteskadet treverk og ny tekking av spirene på kirka. Spirene skal kles med båndtekking av beslag i kobber. I tillegg skal det lages og monteres nye ornamenter og dekorelementer.