Prosjektdetaljer
Kunde Trondheim kommune
Adresse Selsbakkvegen 31, 7027 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 11.7 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Prosjektet omfattet innvendig ombygging av skolen, med etablering av nytt musikkrom, naturfagrom og ombygging av lærerarbeidsplasser.

Ombyggingen foregikk i alle etasjer, mens skolen var i full drift. Berørt areal av ombyggingen var ca. 720 m2. Arbeidene ble organisert som en generalentreprise, der Team-Bygg hadde ansvaret for all utførelse. Arbeidsomfanget besto av:

 • Nedskjæring av vindusåpninger i kjelleryttervegg for montering av større vinduer.
 • Utgraving og fundament for luft inntak/avkast.
 • Støping av fundament og vegger for luftinntak/avkast.
 • Levering og montering av stålbjelker for bæring av overdekningsrister for luftinntak/avkast. Levering og montering av overdekningsrister.
 • Riving av himlinger, innervegger, dører og gulvbelegg.
 • Demontering av ventilasjonskanaler og elektriske anlegg. Slissing i gulv for avløp i naturfagrom. Slissing i gulv i musikkrom for lydtette vegger.
 • Nye himlinger og innvendige vegger. Vegger med høye lydkrav i forbindelse med musikkrom.
 • Nye vinduer i kjelleryttervegger, innvendige glassvegger og dører.
 • Maler og byggtapetserarbeider.
 • Flisleggingsarbeider.
 • Omlegging av ventilasjonskanaler. Det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg i kjeller.
 • Rørarbeider, installering av nytt vann og avløpsanlegg i naturfagrom.
 • Delvis nytt og omarbeiding av eksisterende elektriske og datatekniske anlegg.
 • Adgangskontrollsystemet på hele skolen skal byttes ut.

Arbeidet er en generalentreprise på ca. 11,7 MNOK.