Prosjektdetaljer
KundeStatkraft Energi AS
AdresseNidelva, 4823 Trondheim
VirksomhetBetonmast Trøndelag
ProsjekttypeRehab
KontraktsformHovedentreprise
Kontraktssum3 MNOK
StatusAvsluttet
KontaktTom Utvik

Øvre Leirfoss kraftverk er et vannkraftverk ved Nidelva i Trondheim. Kraftverket utnytter et fall på 34 meter, og er et elvekraftverk. I forbindelse med ombygging av kraftstasjonen ble taket på det gamle bygget fra 1901 rehabilitert. Taket består av skiferstein som ble vasket, tatt ned, og lagt på på nytt. Det ble supplert med nye stein i minst mulig grad. Under taksteinen ble det lagt ny papp og nye lekter og sløyfer. En del av den gamle taktroa hadde råteskader, og ble skiftet. Alt av takrenner, nedløp og beslag ble skiftet, samt at et mindre tak ble båndtekket. En del av murveggene i tegl, som stikker over taket, var i dårlig forfatning. Disse ble rehabilitert og pusset på nytt. I tillegg til nytt tak ble loftsrommet etterisolert innvendig, og det ble etablert gangbaner for adkomst i ettertiden. Kontrakten var en totalentreprise på 3 MNOK.