Prosjekt: Nardoveien 12-14 – Studentboliger

Prosjektdetaljer
Kunde Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT)
Adresse Nardovegen 12-14, 7032 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 980 MNOK
Status Under utvikling
Startdato 1. januar 2024
Ferdig dato 30. juni 2027
Tidsrom Samspill sommer 2021. Byggestart første kvartal 2024, ferdigstillelse tredje kvartal 2027
Kontakt Tom Utvik

Bygging av over 724 studentboliger i Trondheim for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT).

Totalentreprisekontrakten har en verdi på om lag 980 millioner kroner, ekskl. mva. inkludert forberedende arbeider, og er per oktober 2023 den største i Betonmast Trøndelags historie.

Samhandlings- og reguleringsfase startet sommeren 2021. Totalentrepriskontrakten ble endelig inngått i oktober 2023. Betonmast Trøndelag har hatt et svært godt samarbeid med Sit i over to år, der vi og våre samarbeidspartnere har utviklet prosjektet slik at det nå endelig kan realiseres, til glede for svært mange av byens studenter.

Prosjektet omfatter bygging av 724 studentboliger, samt sekundære arealer for vaskeri, treningsareal, studentfrivillighet, parkering og andre relevante tjenester.

Prosjektet vektlegger gode miljøtiltak, og gode møteplasser og ivaretakelse av sosial bærekraft, både inne i byggene og på uteområdene.

Betonmast har lang erfaring med boliger generelt og studentboliger spesielt.

Arbeidet med å forberede tomten startet høsten 2023, og byggearbeidene på plassen vil være i gang i løpet av våren 2024. Etter planen skal den nye studentbyen på Nardo ta imot nye studenter til semesterstart høsten 2027.

Les også: Bygger 724 studentboliger i Trondheim – Betonmast

Illustrasjon, høsttrær,. boligblokker,