Prosjekt: Nardoveien 12-14 – Studentboliger

Prosjektdetaljer
Kunde Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT)
Adresse Nardovegen 12-14, 7032 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 700 MNOK
Status Under utvikling
Startdato 1. august 2022
Ferdig dato 1. november 2024
Tidsrom Samspill sommer 2021. Byggestart estimert til tredje kvartal 2022, ferdigstillelse fjerde kvartal 2024.
Kontakt Tom Utvik

Prosjektet Nardovegen 12-14 omfatter bygging av mellom 800 og 850 studentboliger, samt sekundære arealer for vaskeri, treningsareal, studentfrivillighet, parkering og andre relevante tjenester.

Samhandlings- og reguleringsfase startet sommeren 2021, med mål om inngåelse av en totalentreprise for bygging innen juni 2022. Verdien på totalentreprisen er foreløpig anslått til om lag 600 – 700 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten er Betonmast Trøndelags største kontrakt noen sinne. Betonmast har lang erfaring med boliger generelt og studentboliger spesielt, dette prosjektet passer oss derfor godt.

Les mer her