Prosjekt: Lager Forsvarsbygg – FLO Værnes

Prosjektdetaljer
Kunde Forsvarsbygg
Adresse Værnes garnison, 7500 Stjørdal
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Annet
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 130 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2022
Kontakt Tom Utvik

Bygging av et lager-, logistikk- og kontorbygg på Værnes militære flyplass. Avtalen er en totalentreprise med samspill, og har en verdi på cirka 130 millioner norske kroner, ekskl. mva før opsjoner.

Bygget oppføres i stål og sandwich- samt prefabrikerte betongelemeter. Samlet bygningsmasse er anslått til 6 900 m2 BTA og utomhusarbeider 9000 m2.

Byggestart er anslått til andre kvartal 2020, og ferdigstillelse er satt til første kvartal 2022.