Prosjekt: Lade skole

Prosjektdetaljer
Kunde Trondheim kommune
Adresse Sjømannsveien 19, 7040 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 216 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 8. august 2016
Ferdig dato 31. mai 2018
Kontakt Tom Utvik

Prosjektet omfatter bygging av nye Lade skole og idrettshall, inkludert uteområde og omlegging av Ladehammerveien. Skolen vil ha plass til 700 elever, en avdeling for 40 minioritetsspråklige elever og en idrettshall. Totalt blir bygningsmassen på ca. 11.000 m2.

Skolen er bygget i massivtre montert av Betonmasts egne fagarbeidere, og er bygget som passivhus. Byggeprosjektet fungerte som tilrettelagt opplæringsarena, og 39 lærlinger fra ti ulike fag la ned om lag 15 000 arbeidstimer.

Foto av skolebygg i tre og skolegård

Foto: Infinitiv.no