Prosjekt: HiST Teknologibygg

Prosjektdetaljer
KundeStatsbygg
AdresseKalvskinnet, Trondheim
VirksomhetBetonmast Trøndelag
ProsjekttypeUndervisning
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum467 MNOK
StatusAvsluttet
KontaktTom Utvik

Det ble bygget et nytt teknologibygg for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Prosjektet bestod av to nybygg på til sammen 15 000 kvadratmeter, et bygg på seks etasjer og et på fire etasjer, begge med to underetasjer. Byggene knyttes sammen med et glasstak og med eksisterende bygningsmasse i Sverres gate 10, Gunnerus gate 1 og Retorten. Det nye teknologibygget består blant annet av kontorer, laboratorier og undervisningslokale. Prosjektet innbefattet også rehabilitering av rundt 1000 kvadratmeter i Gunnerus gate 1, hvor storkjøkken og studentkantine ble oppgradert for å imøtekomme økt studentantall ved høgskolen