Prosjekt: Åsveien skole

Prosjektdetaljer
Kunde Trondheim kommune
Adresse Fagertunvegen 2, 7021 Trondheim
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 262 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av nye Åsveien skole, samt idrettshall og utomhusanlegg.
Prosjektet var Midt-Norges første pilotprosjekt i Fremtidens Bygg. Sistnevnte samarbeidsprogram bygger på energieffektivisering og utslippsreduksjon, som igjen medfører en forpliktelse til testing av nye materialer og metoder fra entreprenørens side.
Samlet oppnådde prosjektet på Åsveien skole 37 % reduksjon av klimagassutslipp i forhold til Fremtidens Byggs referansebygg. Viktigste bidragsytere til det, var valg av bygningsmaterialer, energibruk og transportløsninger. Prosjektet er oppført som passivhus og har med god margin fått energimerke A. Kontrakten var en totalentreprise på 262 MNOK.