Kontaktinformasjon

Tommy Hagen

Stilling Styremedlem

Tommy Hagen (født 1968) er ansattrepresentant og arbeider som HMS-ansvarlig i Betonmast Telemark AS. Tommy ble ansatt i 2007, og har siden 2009 erfaring som hovedtillitsmann i Betonmast Telemark AS og Betonmast TVB Bolig AS. Han er nestleder i konsernutvalget.

Antall aksjer i BetonmastHæhre AS: 167