Betonmast Innlandet har inngått kontrakt med Sulland Eiendom og Nordbo Mjøsa AS om bygging av 74 leiligheter på Toten. Avtalen har en samlet verdi på ca. MNOK 240 ekskl. mva.

Prosjektet består av totalt 74 leiligheter fordelt på 5 lavblokker og 3 terrassehus, delvis med parkeringskjeller. Anslått areal er 10 300 m2 BTA.

Godt samarbeid

–  Vi er glade for å ha signert kontrakt med Sulland Eiendom og Nordbo Mjøsa om bygging av dette flotte prosjektet. I en samspillsfase har vi sammen funnet fram til gode og realiserbare løsninger som vil gi et godt prosjekt for alle parter, sier Ståle Kværndal, daglig leder i Betonmast Innlandet.

– Vi i Betonmast Innlandet er stolte av å kunne bidra til å realisere utbyggernes spennende planer for utviklingen av Smørvika. Det er lenge siden det ble gjort slike investeringer her i vårt nærområde på Kapp i Østre Toten.

Flere spennende prosjekter

– Vi har flere spennende prosjekter i gang, og har behov for flere dyktige medarbeidere. Vi benytter oss i størst mulig grad av lokale underentreprenører og leverandører, dermed gir prosjektene også ringvirkninger i form av arbeidsplasser i vårt område. Nå gleder vi oss til å sette i gang i Smørvika, avslutter Kværndal.

Fornøyd konsernsjef

– Jeg er nok en gang svært stolt av våre dyktige medarbeidere, som har utnyttet sin entreprenørkompetanse til å komme frem til et godt prosjekt. Det jobbes godt i organisasjonen, uttaler Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Glade for å komme i gang

– Da er vi glade for endelig å kunne si at vi starter utbyggingen av hus og leiligheter i dette fantastisk fine området som jeg veit mange har ventet på, sier styreleder i Sulland Eiendom, Arvid Sulland. I all beskjedenhet må vi kunne hevde at dette er «indrefileten» av utbyggingsområder på Østre Toten. Alle boenheter med balkonger og utsikt mot Mjøsa.

– Etter å ha brukt 3 år på planarbeid og utvikling av infrastruktur vil det nå de neste 2 år bli stor aktivitet i området, og vi vil snart åpne for salg i hele området. Det tenkes ikke bare salg, men også leie eller leie for eie-løsninger på deler av området.

Siden vi bygger ut hele Smørvika som et prosjekt har det vært viktig for oss å gjennomføre dette i samarbeid med stor og solid entreprenør, og vi er derfor glade for å ha kommet til enighet med Betonmast, avslutter Sulland.

Byggestart er første halvår 2022, og prosjektet skal stå ferdig i løpet av andre halvår 2024.