Nyheter Betonmast Buskerud-Vestfold

Bygger ytterligere et kontorbygg for Bjarøy Eiendom i Tønsberg

22. februar 2022

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Bjarøy Eiendom om bygging av et nytt kontorbygg sentralt i Tønsberg. Prosjektet har fokus på bærekraft, og skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent. Kontrakten er en totalentreprise på om lag 93 millioner norske kroner.

Prosjektet i Nedre Langgate 19 er utviklet i samspill mellom Betonmast Buskerud-Vestfold, Bjarøy Eiendom og KB Arkiteter. Partene har nylig samarbeidet om oppføringen av Egenesgården, også det et kontorbygg sentralt i Tønsberg.

Fokus på bærekraft

Prosjektet har fokus på bærekraft og skal miljøsertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, den nest høyeste miljøklassifiseringen for bygg i Norge. Det er blant annet tenkt gjenbruk, og prosjektet har solgt og gitt bort materiell fra det eksisterende bygget som rives. Det er også laget en energieffektiv løsning der eksponert betong som kjøles naturlig ned om natten bidrar til nedkjøling av bygget på dagtid. Behovet for nedkjøling oppstår grunnet byggets glassfasade.

Godt samspill

– Vi er stolte av å bli valgt som samarbeidspartner også på dette flotte og sentralt beliggende kontorbygget. Vi har hatt en svært god samspillsprosess med Bjarøy Eiendom og KB Arkitekter og sammen har vi utviklet prosjektet til det beste for alle parter. Det er selvsagt en fordel at aktørene kjenner hverandre, og vet å utnytte hverandres sterke sider for å finne gode løsninger, sier Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

Spennende utvikling

– Vi har gjennomført flere flotte prosjekter i Tønsbergområdet de siste årene, sist Egenesgården og tidligere blant annet Kjelleparken og Slotsengen. Tønsberg som by er i en spennende utvikling og vi er glade for å være en del av denne utviklingen, sammen med en seriøs utbygger som Bjarøy Eiendom. Det er godt å være gang med prosjektet, og vi gleder oss til å oppgradere Tønsberg sentrum med ytterligere et moderne kontorbygg, avslutter Gjestemoen.

Nedre Langgate 19 ligger sentralt til på torget i Tønsberg, og vil blant annet bli nytt hovedkontor for leietaker Scanship.

Riving av eksisterende bygningsmasse er ferdigstilt, og prosjektet er i gang med grunnarbeider for det nye bygget. Med 12 måneders byggetid skal prosjektet ferdigstilles i februar 2023.

Illustrasjon kontorbygg, torg
Det er lagt ned arbeid i å tilpasse bygget til eksisterende bebyggelse, samtidig som man oppnår et hensiktsmessig og moderne bygg. Illustrasjon: KB Arkitekter
Illustrasjon kontorbygg, torg

 

fotomontasje fugleperspektiv Tønsberg, bysentrum, vann, blå himmel
Tønsberg er en by i utvikling, og prosjektet i Nedre Langgate 19 vil bidra til å skape gode kontorplasser i sentrum av byen. Illustrasjon: KB Arkitekter