Nyheter Uncategorized

Bygger unikt klatresenter i massivtre for Høyt & Lavt Gruppen

4. januar 2022

Betonmast Buskerud-Vestfold er i gang med bygging av verdens første grønne klatresenter på Klosterøya i Skien. Byggherre er Klosterøya Næringspark AS, mens Høyt & Lavt Gruppen er leietakere. Kontrakten er en totalentreprise på 36 millioner norske kroner, ekskl. mva.

Godt samarbeid under utvikling av prosjektet

Konseptbygget Høyt under taket oppføres i massivtre, og er utviklet i tett samspill mellom Høyt & Lavt Gruppen, arkitektfirmaet Snøhetta og Betonmast Buskerud-Vestfold. I forprosjektet er det lagt vekt på god utnyttelse av arealer og materialer, godt inneklima, lavt energiforbruk, lite bruk av stål og ikke minst et unikt design.

Høyt under taket

Netto takhøyde i deler av bygget er på hele 15 meter. Prosjektet får totalt BRA på 1450 kvadratmeter og en grunnflate på 980 kvadratmeter, samt et uteområde på 1 200 kvadratmeter.

Tenker utenfor boksen

– Vi har god erfaring med å utvikle og bygge spennende og litt annerledes prosjekter i tett samarbeid med aktører som tenker utenfor boksen, sier Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

– Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å imøtekomme alle involverte aktører i et prosjekt. Sammen finner vi nye måter å bygge på for å skape optimale prosjekter som lever opp til alle parters forventninger. Samarbeidet med Høyt & Lavt Gruppen og Snøhetta og andre aktører har vært spennende. Det gleder oss å få være med på å skape et unikt prosjekt, som vil bli lagt merke til også utenfor klatremiljøet, avslutter Gjestemoen.

Byggeprosjektet er allerede godt i gang, og det grønne klatresenteret vil stå klart for publikum sensommeren 2022.

Følg byggeprosessen på prosjektets webkamera her. 

Illustrasjon av bygg innvendig med grotteform

Det unike klatresenteret får et spennende design, og bygges i massivtre. Høyt under taket åpnes for publikum høsten 2022. Illustrasjon: Snøhetta

Illustrasjon av kafeområde med vindu

I utviklingen av konseptbygget Høyt under taket er det lagt vekt på god utnyttelse av arealer og materialer, godt inneklima, lavt energiforbruk, lite bruk av stål og ikke minst et unikt design. Illustrasjon: Snøhetta

Illustrasjon av bygg innvendig med grotteform

 

Illustrasjon av bygg innvendig med huleformet åpning

 

Illustrasjon av kafeområde med vindu

Resepsjon og kafé. Illustrasjon: Snøhetta

 

Illustrasjon av bygg sett utenfra med høy glassfasade