Betonmast Asker og Bærum er innstilt av Oslobygg KF for bygging av Hovseter skole i Oslo. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 350 millioner kroner, ekskl. mva.

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende Hovseter skole, etablering av nytt skolebygg, samt en vesentlig oppgradering og utvidelse av uteområdet. Prosjektet har ambisiøse miljøkrav.

Ambisjoner for selskapet

Daglig leder, Eskil Thorkildsen i Betonmast Asker og Bærum er glad for innstillingen:

– Betonmast Asker og Bærum har vært gjennom en utviklende omstillingsprosess det siste året, og vi har store ambisjoner for folkene våre og selskapet i årene som kommer. Dette prosjektet passer oss derfor svært godt. Vi søker de mest profesjonelle kundene og utviklende prosjektene, både med tanke på kompleksitet og ambisjoner innen bærekraftig bygging. Da får vi utnyttet både kapasiteten og kompetansen vi nå har i selskapet. Vi ser virkelig frem til et spennende og utviklende prosjekt for alle involverte, sier Eskil Thorkildsen.

Innstilt etter ny behandling av tilbud

Prosjektet Hovseter skole ble opprinnelig tildelt en annen entreprenør, men avgjørelsen ble påklaget av Betonmast. I klagen påpekte Betonmast at entreprenøren som ble innstilt ikke hadde blitt evaluert korrekt, primært fordi det ikke var oppgitt en komplett maskinliste under tildelingskriteriet «Miljø».

Konsernsjef Jørgen Evensen er glad for at Oslobygg omgjorde den opprinnelige innstillingen etter klagen fra Betonmast.

– Jeg er glad for det vi oppfatter har vært en grundig behandling av tilbudene. Nå ser vi frem til å komme i gang med nok et spennende skoleprosjekt for Oslo kommune, sier Jørgen Evensen.

Kontrakt vil først bli inngått etter karensperioden, som løper til 18. desember. Oppstart av prosjektet er første kvartal 2022, med ferdigstillelse medio 2024.