Betonmast Innlandet har inngått avtale med Utstillingsplassen Eiendom AS om bygging av et kontorbygg sentralt i Hamar. Kontorbygget får en tydelig miljøprofil med blant annet BREEAM-NOR Excellent, og blir Elvias nye hovedkvarter. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på cirka 268 millioner kroner, ekskl. mva.

Prosjektet Sverdrupsgate 47 omfatter bygging av et 8 etasjers kontorbygg med en samlet BTA på ca. 13 000 kvadratmeter. Bygget blir nettselskapet Elvias nye hovedkvarter, og blir arbeidsplass for rundt 4oo personer.

Betonmast Innlandet vant kontrakten om oppføring av Sverdrupsgate 47 etter en anbudskonkurranse med fem av Innlandets største entreprenører.

– Vi er selvsagt stolte over at Utstillingsplassen Eiendom valgte oss som totalentreprenør. Vi kjenner hverandre godt blant annet gjennom samarbeidet med utviklingen av 2317 Sentrumskvartalet. Utstillingsplassen er en spennende eiendomsutvikler, som vi ser frem til å samarbeide med. Tildelingen viser også at Utstillingsplassen anerkjenner Betonmasts kompetanse på blant annet innovasjon og bærekraftige løsninger, sier Ståle Kværndal, daglig leder i Betonmast Innlandet.

Innovasjon og miljø

Utstillingsplassen Eiendom AS og leietaker Elvia har hatt felles målsettinger om at det nye bygget skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe.

Bygget skal miljøsertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg. Av andre miljø- og bærekraftige løsninger nevnes solceller, lokal overvannshåndtering med grønne bed og blå tak, tilrettelegging for grønn mobilitet og valg av bærekraftige materialer.

– Betonmast verdsetter byggherrer med tydelige miljøambisjoner og vilje til nytenkning og innovasjon. Dette prosjektet passer godt med våre egne satsningsområder rundt nettopp bærekraft og det å utnytte digitalisering og innovative løsninger til det beste for prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til å ta fatt på jobben, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

– Vi ser fram til å samarbeide med Betonmast om dette viktige prosjektet for Hamar, uttaler prosjektleder Olaf Sletner og prosjektdirektør Terje Haugan i Utstillingsplassen Eiendom.

Betonmast har behov for flere folk

– Med kontrakter for nærmere 1 milliard bare i Hamar-området, og flere kontrakter rundt om på Innlandet, har vi nå behov for flere folk, sier Kværndal. Både på Hamar, Gjøvik og Lillehammer søker vi nå etter flere dyktige betongarbeidere, jernbindere og tømrere som vil inngå i Betonmast Innlandets egen arbeidsstyrke, sier Kværndal.

– Prosjektet vil også bidra til økt aktivitet for næringslivet i Hamar-området. Som totalentreprenør legger vi vekt på å bruke lokale rådgivere og leverandører. Samtidig vil innovative løsninger også gi ringvirkninger i form av kompetanse- og kunnskapsheving for involverte i prosjektet. Nå gleder vi oss til å sette i gang med byggingen, avslutter Ståle Kværndal.

Byggestart er estimert til fjerde kvartal 2021, og byggetiden er beregnet til nærmere to år.

Illustrasjon av kontorbygg på 8 etasjer, vinter