Nyheter Betonmast Sverige

Utbedrer veinettet på Hisingsleden i Göteborg

25. januar 2021

Betonmast Anläggning har inngått kontrakt med Trafikverket om en totalentreprise for den sørlige delen av veistrekningen Hisingsleden i Göteborg. Kontrakten omfatter blant annet utvidelse av eksisterende vei og bygging av tre broer og en trafikkmaskin. Kontraktsummen er på om lag 123 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Veistrekningen Hisingsleden bygges om for å bli mer trafikksikker og fremkommelig. Strekningen har i dag et kjørefelt i hver retning, og blir utvidet til fire kjørefelt med midtdeler. Prosjektets totale distanse er på 2,2 kilometer. Arbeidene vil også gi bedre forhold for myke trafikanter, med en langsgående gang- og sykkelvei. Et nytt veikryss bygges på et eget nivå med en bro over veien.

Hisingsleden er en vei av såkalt nasjonal interesse, da den utgjør en viktig forbindelse for tung godstrafikk til og fra Göteborg havn, Volvo og logistikkvirksomhet i området.

– Arbeidene vil gi en betydelig forbedring i fremkommelighet og sikkerhet i området. Sikkerhetsarbeidet vil også være spesielt viktig med tanke på passerende biltrafikk parallelt med veiarbeidet og brobyggingen, sier Jens Andreasson, VD i Betonmast Anläggning.

Arbeidene starter opp umiddelbart og forventes å være ferdig i juni 2023.