Nyheter Betonmast Gøteborg

Betonmast styrker posisjonen i Göteborg

14. januar 2021

Betonmast Göteborg kjøper aksjene i AF Bygg Göteborg og styrker dermed posisjonen i Göteborgsregionen. Begge selskapene er en del av samme konsern, AF Gruppen, og den planlagte sammenslåingen skal skape en større og sterkere aktør, med muligheten til å ta på seg større og mer komplekse oppdrag.

Det sammenslåtte selskapet vil bestå av 70 medarbeidere, og vil ledes av Magnus Attemalm, som i dag er leder av Betonmast Göteborg.

– Ved å samle to veldig sterke fagmiljøer, bygger vi et slagkraftig selskap med gode forutsetninger for videre lønnsom vekst, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

Betonmast Göteborg ble etablert i 2014, og har opplevd en kraftig vekst siden oppstarten. Gjennom sammenslåingen med AF Bygg Göteborg legges grunnlaget for en ny fase, der man konkurrere om enda større oppdrag i Göteborgsregionen. AF Bygg Göteborg er en byggentreprenør med lang erfaring og kompetanse innen ulike typer prosjekter. Forretningsenheten gjennomfører arbeid innen både bygg og eiendomsutvikling. Selskapet ble etablert i 1987.

Overtakelsen av AF Bygg Göteborg forventes gjennomført i løpet av 2021. Operativt vil imidlertid begge selskapene ledes av Magnus Attemalm fra og med 18. januar 2021.