Nyheter Betonmast Oslo

Bygger kontorbygg for Avantor i Nydalen

19. juni 2020

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Avantor om bygging av et kontorbygg i Nydalen i Oslo, Gullhaug Torg 5. Bygget vil få høyt miljøfokus, og skal sertifiseres som BREEAM NOR Excellent. Avtalen er en samspillsentreprise med en verdi på om lag 400 millioner norske kroner, ekskl. mva.

Betonmast Oslo har gjennomført flere prosjekter for Avantor tidligere, senest rehabilitering av Nydalsveien 28. Denne gangen skal moderne kontorlokaler bygges på parkeringsplassen mellom høybyggene på Gullhaug Torg, sentralt i Nydalen i Oslo. Avantor og Betonmast har sammen utviklet prosjektet siden våren 2019 og har nå kommet til enighet om bygging av et kontorbygg på seks etasjer og kjeller, med et totalt areal på om lag 14 000 kvadratmeter.

– Det er både bra og viktig at utbyggere fortsetter å investere, til tross for usikkerheten som råder knyttet til koronapandemien. Vi har hatt gleden av å bygge for Avantor tidligere, og ser frem til å ta fatt på dette innovative, spennende prosjektet, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

– På bakgrunn av den positive prosessen vi har tilbakelagt med Betonmast Oslo, ser vi frem til en spennende og faglig givende prosess med det profesjonelle og positive teamet som Betonmast har satt på prosjektet, uttaler prosjektleder Geir Vaagan i Avantor.

I utviklingsfasen har primært prosjektering og utforming av fasade og løsninger for gjenbruk av materialer stått i fokus. Prosjektet skal klassifiseres som BREEAM NOR Excellent og har fått støtte av Enova for innovativ fasadeløsning. Planlagt løsning for fasade varierer bruk av statiske og dynamiske glass i tillegg til bygningsintegrerte solceller. Andre miljøtiltak er avfallsreduksjon, blågrønne tak og kun sykkelparkering i underetasjen. I prosjektets miljøoppfølgingsplan er det blant annet definert at prosjektet skal oppnå en reduksjon i klimagassutslipp på 50 % i forhold til referansebygg.

Avantor har et høyt miljøfokus på dette prosjektet, og har et mål om stor grad av fleksibilitet i bygget, slik at leietakere kan tilpasse egne ønsker og behov i et moderne kontorbygg uten store ombygginger.

Sammen har Avantor, Betonmast, Arcasa arkitekter og konsulenter kommet frem til et fleksibelt bygg som vil være et signalbygg for moderne kontorarealer i mange år fremover.

Oppstart på byggeplass er august 2020 og ferdigstillelse er satt til våren 2022.