Nyheter Betonmast Trøndelag

Bygger lager for Forsvarsbygg

2. mars 2020

Betonmast Trøndelag har signert avtale med Forsvarsbygg om bygging av et lager-, logistikk- og kontorbygg på Værnes militære flyplass. Avtalen er en totalentreprise med samspill, og har en verdi på cirka 130 millioner norske kroner, ekskl. mva før opsjoner.

Bygget oppføres i stål og sandwich- samt prefabrikerte betongelemeter. Samlet bygningsmasse er anslått til 6 900 m2 BTA og utomhusarbeider 9000 m2.

– Dette er et flott eksempel på at vår kompetanse og kunnskap verdsettes av en seriøs og viktig kunde. Prosjektet passer fint inn i porteføljen til Betonmast Trøndelag. Vi ser frem til samarbeidet med Forsvarsbygg, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Byggestart er anslått til andre kvartal 2020, og ferdigstillelse er satt til første kvartal 2022.