Nyheter Betonmast Bergen

Betonmast bygger Bergen Verksted for Bane NOR Eiendom AS

4. november 2019

Betonmast Bergen har signert kontrakt med Bane NOR Eiendom om å bygge et verksted for de nye Flirt-togene. Kontrakten har en verdi på 145 millioner kroner ekskl. mva.

Verkstedet bygges i tilknytning til Bergen Stasjon, på samme sted som det det gamle verkstedet lå. Bygget er på ca 4000 m2 og er 126 meter langt, noe som gir kapasitet til å romme de nye Flirt-togene samt øvrige persontog som trafikkerer Bergensbanen. Anlegget blir tettpakket med avansert og moderne infrastruktur, og er en del av Bane NOR Eiendoms oppgradering av verksteder landet over.

– Dette er et spennende og krevende prosjekt som vi gleder oss til å ta fatt på.  Vi har arbeidet mye med å løse utfordringene rundt blant annet plasseringen av prosjektet, utfordrende adkomst og en inneklemt posisjon mellom Kalfarveien og hovedsporet mot Oslo.  Vi planlegger blant annet å få en del av de tyngre byggevarene inn via banetraséen, og på den måten begrense trafikkbelastningen rundt Bergen Stasjon, sier daglig leder Arne Kleivdal i Betonmast Bergen.

– Dette er et viktig prosjekt for oss og skal bidra til at vi opprettholder vår posisjon som Norges fremste leverandør av togverksteder. Vi valgte Betonmast Bergen fordi de har gitt oss det beste tilbudet både med tanke på gjennomføring og logistikkløsninger på en utfordrende byggeplass, samt pris, uttaler prosjektdirektør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom.

Riveentreprisen av det gamle verkstedet er nettopp avsluttet, og arbeidene med oppføringen av nytt og moderne verksted startet i uke 44. Verkstedet skal stå klart før jul 2020.