Nyheter Betonmast Ringerike

Bygger Norefjell renseanlegg for Krødsherad kommune

1. november 2019

Betonmast Ringerike har inngått kontrakt med Krødsherad kommune om bygging av Norefjell Renseanlegg. Kontrakten er en av seks sidestilte entrepriser, og kontraktssummen er på om lag 37 millioner norske kroner.

Betonmast Ringerike har ansvaret for de bygningsmessige arbeidene og VVS-arbeidet. Kontrakten omfatter større mengder avanserte betongarbeider, der fall på gulv, tanker, fundamentering og konede, nedsenkede sjakter kan nevnes.

– Vi har svært dyktige medarbeidere som er spesialister på betong, og jeg føler meg trygg på at arbeidet vil bli utført på best mulige måte, uttaler Philip van de Velde, daglig leder i Betonmast Ringerike.

– Vi har hatt en svært god prosess med prosjektledelsen i Krødsherad kommune. Alle involverte fagmiljøer blir tatt på alvor og lyttet til. Dette lover godt for et vellykket prosjekt, avslutter van de Velde.

Det nye renseanlegget på Noresund er viktig for Krødsherad kommune, og skal i tillegg til å behandle avløpsvannet for en kommune i vekst, også betjene turistområdene på Norefjell.

Grunnarbeidene er i gang, og renseanlegget skal tas i bruk i november 2020.