Nyheter Kultur- og idrettsbygg

Betonmast bygger turnhall for Ski kommune

25. september 2019

Betonmast Østfold skal bygge nye Ski turnhall for Ski kommune. Kontrakten er en samspillsentreprise, og kontraktssummen er på om lag 75 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er svært fornøyd med å endelig ha signert denne kontrakten. Gjennom et fruktbart samspill med Ski kommune, konsulenter og underleverandører har vi funnet gode løsninger som kommer brukerne av hallen til gode, sier Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

Prosjektet ble først utlyst som en totalentreprise, men avlyst på grunn av pris, og etter hvert utlyst på nytt som en samspillsentreprise.

– Kontrakten er et godt eksempel på at samspillsentrepriser kan realisere prosjekter, både med tanke på tilgjengelige ressurser og gode løsninger. Nå gleder vi oss til å komme i gang, avslutter Prangerød.

Illustrasjon: Ski turnhall, Planforum+arkitekter

Turnhallen blir en spesialhall for turn med hallflate på 45 x 25 m og fri aktivitetshøyde på 9 meter. Byggestart er i løpet av høsten, og turnhallen skal være klar til bruk før jul 2020.