Nyheter Betonmast Telemark

Betonmast bygger Lietorvet boliger i Skien

26. august 2019

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Lietorvet boligutvikling og Lietorvet Eiendom om bygging av første byggetrinn, bestående av 47 leiligheter og parkeringshus for boligene og for Lietorvet kjøpesenter i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på om lag 136,3 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 47 leiligheter fordelt på to bygningskropper inklusive parkeringsanlegg i to plan og et mindre uinnredet næringslokale. Leilighetene får fin beliggenhet i en tilbaketrukket og rolig del av Skien sentrum med flott utsikt.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med over tid i samarbeide med utbygger, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark. Samarbeidet har vært konstruktivt, og det er herlig at vi nå har signert avtalen og kan starte byggingen av et flott kompleks med en sentral beliggenhet.

– Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til blant annet ærverdige Skien kirke, og materialbruk og uttrykk er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Resultat er at prosjektet fremstår til det beste for området. I tillegg til sentrumsboliger i rolige omgivelser og umiddelbar nærhet til sentrumsfasiliteter, tilfører prosjektet også økte parkeringskvaliteter med innendørs parkeringsplasser for Lietorvet kjøpesenter.

– Det er en glede for oss, som lokal entreprenør, å bygge kombinasjonsprosjekter med slike kvaliteter i vårt nærmiljø, avslutter Skoglund.

Prosjektering er i gang og grunnarbeider er under oppstart. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.

Illustrasjon av terrasse med to kirketårn, bysentrum og elv i bakgrunnen
Prosjektet ligger i Skien sentrum, med umiddelbar nærhet til ærverdige Skien kirke

 

Illustrasjon av boligblokker med grøntareale
Prosjektet er utviklet sammen med utbygger, og innebærer også prosjektering