Nyheter // Betonmast Telemark

Betonmast bygger Lietorvet boliger i Skien

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Lietorvet boligutvikling og Lietorvet Eiendom om bygging av første byggetrinn, bestående av 47 leiligheter og parkeringshus for boligene og for Lietorvet kjøpesenter i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på om lag 136,3 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 47 leiligheter fordelt på to bygningskropper inklusive parkeringsanlegg i to plan og et mindre uinnredet næringslokale. Leilighetene får fin beliggenhet i en tilbaketrukket og rolig del av Skien sentrum med flott utsikt.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med over tid i samarbeide med utbygger, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark. Samarbeidet har vært konstruktivt, og det er herlig at vi nå har signert avtalen og kan starte byggingen av et flott kompleks med en sentral beliggenhet.

– Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til blant annet ærverdige Skien kirke, og materialbruk og uttrykk er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Resultat er at prosjektet fremstår til det beste for området. I tillegg til sentrumsboliger i rolige omgivelser og umiddelbar nærhet til sentrumsfasiliteter, tilfører prosjektet også økte parkeringskvaliteter med innendørs parkeringsplasser for Lietorvet kjøpesenter.

– Det er en glede for oss, som lokal entreprenør, å bygge kombinasjonsprosjekter med slike kvaliteter i vårt nærmiljø, avslutter Skoglund.

Prosjektering er i gang og grunnarbeider er under oppstart. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.

Illustrasjon av terrasse med to kirketårn, bysentrum og elv i bakgrunnen
Prosjektet ligger i Skien sentrum, med umiddelbar nærhet til ærverdige Skien kirke

 

Illustrasjon av boligblokker med grøntareale
Prosjektet er utviklet sammen med utbygger, og innebærer også prosjektering