Nyheter Betonmast>Samfunnsansvar

Våre unge tømrere lærte elever å bygge småhus

22. mai 2019

Lærlinger og unge fagarbeidere fra entreprenørbedriftene har vært instruktører for 800 ungdomsskoleelever i Oslo på Småhusprosjektet.

Instruktørteam fra 15 entreprenørbedrifter har gjennom våren holdt en rekke todagers kurs for niendeklassinger ved 45 av byens ungdomsskoler, etter tilrettelegging av Osloskolen og opplæringskontoret Byggopp.

To av dem er tømrerne Sander Krogstad og Martin Nesser Halle i Betonmast, som Byggeindustrien møtte på Småhuskonferansen på Næringslivets Hus onsdag.

21-åringene har holdt fem kurs ved flere ulike skoler, deriblant Haugenstua skole – som forøvrig er bygget av Betonmast.

Les mer om hvordan det har vært å skulle lære 14-15-åringer å bygge hus i miniformat på bygg.no