Nyheter Betonmast Telemark

Bygger ny idrettshall på Lunde barneskole

8. mai 2019

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Skien kommune om bygging av ny idrettshall på Lunde barneskole i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 55,5 MNOK ekskl. mva.

Lunde barneskole i Skien skal få ny og moderne idrettshall som erstatter de gamle arealene som i dag benyttes. Miljøvennlige energiløsninger og materialbruk er vektlagt, gjennom blant annet bruk av massivtre, tilkobling til fjernvarmeanlegg og at prosjektet gjennomføres som en fossilfri byggeplass.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av ny idrettshall på ca 2.700 m2, samt riving av eksisterende bygningsmasse.

Fornøyde prosjektpartnere

– Vi er veldig fornøyde med tildelingen av denne kontrakten, spesielt med tanke på miljøambisjonene og HMS-kravene som er satt for prosjektet. Vi skal i tillegg utrede ytterligere tiltak med kilder for fornybar energi, noe som viser at byggherren tenker fremtidsrettet og at vi utvikler oss sammen, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark.

– Skien kommune etterlever sine ambisjoner om å gjennomføre sine byggeprosjekter med en tydelig miljøprofil og utstrakt bruk av massivtre. At vi stiller krav og kriterier knyttet til disse forholdene i konkurransene, bidrar til øket kompetanse. Vi opplever Betonmast som en seriøs aktør som tar kriteriene på alvor ved etterlevelse av disse i sine prosjekter, sier Anita Ballestad, eiendomssjef i Skien kommune.

Foto av en kvinne og en mann som tar hverandre i hendene
Fornøyde med miljø- og HMS-kriterier på prosjektet: Anita Ballestad, eiendomssjef i Skien kommune (f.v.) og Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark.

Skole i full drift

Skolen er i full drift under arbeidet og det er tatt spesielle HMS-hensyn knyttet til dette.

– Når det bygges på skolen, vekker det nysgjerrigheten hos skolebarna. Vi har også et annet pågående prosjekt for Skien kommune med de samme forutsetningene, og det er gøy å igjen få tillit til å gjennomføre prosjekter med strenge HMS-krav og skole i drift, sier Skoglund.

– Vi har invitert skolen til engasjement rundt byggeprosessen, og lagt opp til at de kan følge prosjektet på en sikker måte. Kanskje vekker dette også bygge-interessen hos skolebarna, slik at vi ser dem igjen som lærlinger om noen år, avslutter en smilende Skoglund.

Prosjektering er i gang, og rivearbeidene starter 8. mai. Idrettshallen skal stå klar til bruk til skolestart 2020.