Nyheter Betonmast Buskerud-Vestfold

Gjenoppbygger Gulskogen Senter i Drammen for MNOK 200

12. april 2019

Betonmast Buskerud-Vestfold har inngått avtale med Steen & Strøm om å gjenoppbygge deler av Gulskogen kjøpesenter i Drammen. Arbeidet består i å rive ut 10 000 m2 eksisterende gulv og støpe et nytt selvbærende dekke. Verdien på totalentreprisen er på 200 millioner kroner, ekskl. mva.

Senteret har helt siden nyåpningen hatt utfordring med dårlige grunnforhold. Dette har ført til skjeve gulv og sprekkdannelser i et areal på 10 000 m2. 24. november 2018 besluttet Steen & Strøm at Gulskogen måtte stenge som følge av disse setningsskadene.

Kompleks jobb

– Det er en stor og kompleks utbedringsjobb som skal gjennomføres, og det er derfor viktig for oss å samarbeide med en aktør som har et godt rennommé og lang erfaring med denne typen arbeider. Det skaper trygghet for at leveransen blir utført i tråd med våre forventninger. Vi har i tillegg lagt vekt på lokal tilknytning, og har vært opptatt av å sikre bærekraftige løsninger, i tråd med våre verdier, sier Elisabeth Lohk, senterleder på Gulskogen.

–  Vi er svært fornøyd med tildeling av kontrakten og ser frem til å få løse en så viktig oppgave for lokalmiljøet. Jobben er kompleks og vi har hatt et svært godt samarbeid med Steen & Strøm. Vi har laget plan for hvordan butikkene, besøkende og naboer skal skjermes mest mulig for de omfattende rehabiliteringsarbeidene. Sammen skal vi få Gulskogen tilbake i full drift, sier prosjektsjef Kristian Gjestemoen i Betonmast Buskerud-Vestfold.

Sikkerhet- og miljøtiltak

En rekke tiltak er allerede gjennomført for å gi avskjerming fra utbedringsarbeidet. Det er blant annet satt opp en vegg mellom 1. og 2. etasje for å ivareta kunder og ansatte i dette området mot støv og støy. På uteområdet er det lagt opp til en anleggsvei på baksiden av senteret med utkjøring fra Sif-gata til Professor Smiths allé, som vil ivareta mye av anleggstrafikken. Dette vil øke sikkerheten samt avhjelpe for kødannelse i Baker Thons allé.

Bilde: Prosjektledelsen ved Gulskogen senter: Prosjektleder Per Kristian Hegg (fra venstre), daglig leder Eskil Thorkildsen, anleggsleder Mehwish Din, prosjektsjef Kristian Gjestemoen, prosjektingeniør Jostein Myklatun, anleggsleder Nicolai Valo-Skjelsbæk og formann Simon Almås (foran).

Prosjektleder Per Kristian Hegg fra Betomast er veldig godt fornøyd med samarbeidet med senterledelsen, Steen & Strøm og leietakerne på Gulskogen.

– Det er tilrettelagt for nye rømningsveier, og skjermingstiltak mellom kjøpesenter og byggeplass er under utførelse. Alle evakueringsrutiner er ivaretatt, uttaler Hegg.

– Vi vil i samarbeid med entreprenøren ha fokus på sikkerheten og tilrettelegge utbedringen på best mulig miljømessig måte for alle våre naboer, kunder, leietakere og ansatte, avslutter Lohk.

Avtaler for nærmere 400 millioner kroner

Betonmast Buskerud-Vestfold er i sterk vekst, og har den siste tiden inngått nye avtaler for nærmere 400 millioner kroner. Blant selskapets største pågående prosjekter er DBC-bygget ved Drammen stasjon for Bane NOR, Lystlunden flerbrukshall i Horten, Egenesgården i Tønsberg og Kamfjordverven i Sandefjord. Selskapet er del av Betonmast-konsernet, en av Norges største byggentreprenører.