Nyheter Betonmast Telemark

Bygger Campus Bø Studentboliger for Studentsamskipnaden Sørøst Norge

7. januar 2019

Betonmast Telemark, et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, har signert kontrakt med Studentsamskipnaden Sørøst Norge (SSN) om bygging av 290 studentboliger i Bø i Telemark. Kontrakten er en totalentreprise på om lag 187 MNOK ekskl. mva.

Prosjektering og miljøprofil

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 290 studentboliger organisert med bofellesskap, dubletter, HC-enheter, enkletter og felles atrium, samt riving av eksisterende bygning på tomten. Bygget oppføres i massivtrekonstruksjoner, bygges i passivhus-standard og får en god miljøprofil også ved valg av energikilder.

Godt samspill

– Det er veldig gøy at vi skal i gang med byggingen av nye studentboliger i Bø. Vi har hatt en samspillsfase med kunden og rådgivere hvor vi har fått det beste ut av aktørene, og hvor vi har kunnet trekke på den brede erfaringen SSN besitter på bygging av studentboliger. Dette har blitt et moderne og fremtidsrettet prosjekt med hyggelige utearealer, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark.

– Parallelt med samspillsfasen har det pågått et reguleringsarbeid i dialog med kommunen. Å jobbe frem prosjekter under slike prosesser sammen med flinke folk, er utrolig givende og skaper det beste prosjektet for byggherre, entreprenør, lokalsamfunnet og sluttbrukerne. Det er også en glede for oss, som lokal entreprenør, å bygge boliger med slike kvaliteter for fremtidens studenter i vårt nærmiljø, avslutter Skoglund.

– Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er veldig fornøy med det samarbeidet vi har hatt med Betonmast i prosessen frem til kontraktsinngåelse. Vi gleder oss til å sammen med Betonmast gjennomføre et prosjekt som gir Campus Bø et flott tilskudd av nye og moderne studentboliger sier administrerende direktør i SSN, Hans Erik Stormoen.

Prosjektering er godt i gang, rivearbeidene starter mars 2019, og studentboligene skal stå klare til innflytting ved studiestart august 2020.

Betonmast Telemark Foto av seks personer som står vendt mot fotograf
Fra venstre: Hans Erik Stormoen i SSN, Lisbeth Varpe i SSN, Per-Erik Skoglund i Betonmast Telemark, Christian Berg i SSN, Eivind Berge i Betonmast Telemark og Knut Tore K. Vestgården i Betonmast Telemark.