Nyheter Betonmast Trøndelag

Betonmast bygger nok et massivtreprosjekt for Trondheim kommune

29. november 2018

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt med Trondheim kommune om bygging av nye Arenabygg Granåsen. Bygget får en sterk miljøprofil, og skal oppføres blant annet i massivtre og ha passivhusstandard, samt at byggearbeidene skal gjennomføres med fossilfri byggeplass. Kontrakten er en generalentreprise på om lag 65 millioner kroner ekskl. mva.

 

Erfaring med massivtre

– Vi er selvsagt svært fornøyd med at vi vant konkurransen om å bygge Arenabygg Granåsen, uttaler Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag. Vi har god erfaring med å bygge i massivtre for Trondheim kommune, etter de vellykkede prosjektene Åsveien skole, Lade skole og Øya barnehage. Vi setter pris på tilliten kommunen atter en gang gir oss, og ser frem til en positiv prosess også denne gang, utdyper Utvik.

– Gjennom flere år med fokus på bærekraftig bygging, har vi i Betonmast opparbeidet oss mye kompetanse rundt både massivtre, klimagassreduksjon, fossilfri byggeplass og flere konkrete miljøtiltak. Vi er glade for å få benyttet denne kompetansen også på dette prosjektet, fortsetter Utvik.

Bærekraftig bygging

Prosjektet Arenabygg Granåsen omfatter bygging av nytt arenabygg langrenn, samt utomhusarealer. Nybygget skal oppføres med massivtre i dekker og delvis i bærende vegger. I tillegg til passivhusstandard, har bygget som mål redusere samlet klimagassutslippet fra energibruk i drift og materialbruk med 50 % sammenlignet med et referansebygg i henhold til FutureBuilts regneregler. Byggearbeidene skal gjennomføres som fossilfri byggeplass, og prosjektet planlegges gjennomført med null skader og null feil.

Sambruk

Generalentreprisen for nytt arenabygg langrenn skal gi nye fasiliteter til Fysioterapitjenesten, Trondheim bydrift og Sør-Trøndelag skikrets. Bygget skal samtidig fungere godt som et arrangementsbygg, med spesielle krav knyttet til sambruk.

– Det er ekstra gledelig å kunne bidra til at lokalmiljøet får et flott anlegg som vil kunne brukes av mange i lang tid fremover, avslutter Utvik.

Nybygget er planlagt med et areal på ca 2360 m 2 BTA fordelt på tre etasjer, inkludert halvklimatisert garasje. Uteareal med takoverbygg inngår ikke i BTA. Riving av eksisterende arenabygg (Granåsen skisenter) utføres i en egen entreprise.

Arbeidene startet den siste uka i november, og med en byggetid på om lag et år, planlegges bygget overlevert medio desember 2019.