Nyheter Betonmast Telemark

Bygger Skien kommunes første bygg i massivtre

23. november 2018

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Skien kommune om bygging av ny administrasjonsfløy på Moflata skole i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 24,5 MNOK ekskl. mva.

Moflata skole i Skien skal bygges ut med ny og moderne administrasjonsfløy hvor det er vektlagt miljøvennlige energiløsninger og materialbruk.

Massivtre, fjernvarme og passivhus

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av administrasjonsfløy på ca 1.200 m2 fordelt på to etasjer. Bygget får en tydelig miljøprofil og skal bygges med massivtre og tilkobling til fjernvarmeanlegg, og leveres med passivhusstandard. Det etableres gode forbindelser til den eksisterende bygningsmassen på skolen.

– Det er gøy å levere Skien kommunes første massivtreprosjekt. Vår gode erfaring med slike prosjekter bidro til at vi vant konkurransen om prosjektet, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i BetonmastHæhre Telemark.

Skien kommune har uttalt en ambisjon om å gjennomføre sine fremtidige byggeprosjekter med en tydelig miljøprofil og utstrakt bruk av massivtre.

– At det vil stilles krav og kriterier knyttet til disse forholdene i de fremtidige konkurransene, er sunt og bidrar til økt kompetanse, mener Skoglund.

Skole i drift under arbeidet

Skolen vil være i full drift under arbeidet og det er tatt spesielle HMS-hensyn knyttet til dette. Når det bygges på skolen, er det spennende å følge med på for barna. Vi har derfor invitert skolen til en tegnekonkurranse om det nye administrasjonsbygget, og håper å dermed å vekke en gryende byggeinteresse hos skolebarna, avslutter Skoglund.

Prosjektering er godt i gang, grunnarbeidene har startet og administrasjonsfløyen skal stå klar til skolestart 2019.

Bilde av mann og dame som tar hverandre i hendene

Skal bygge Skien kommunes første massivtreprosjekt. Fra venstre: Anita Ballestad, Skien kommune, Eiendom og Per-Erik Skoglund, Betonmast Telemark.