Nyheter Betonmast Trøndelag

Bygger ytterligere et byggetrinn på Reppetoppen for Godhavn

1. oktober 2018

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt med Godhavn Utbygging AS om bygging av byggetrinn 4 på Reppetoppen i Trondheim. Kontrakten om totalentreprisen ble signert etter en innledende samspillsperiode. Kontraktsummen er på 108 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er meget godt fornøyd med å inngå en avtale om nok et byggetrinn i utbyggingen av Reppetoppen, uttaler Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag. Etter gode prosesser i de foregående tre byggetrinnene, har vi fått et svært godt samarbeid med Godhavn.

Kontrakten om bygging ble landet etter en felles samspillsperiode, der partene i fellesskap har optimalisert og utviklet prosjektet med tanke på kvalitet, løsninger, kostnader og utforming av boenhetene.

– Vi legger vekt på å utnytte det kompetente utviklingsmiljøet i Betonmast, sier Peter Sandrup, konserndirektør bygg i Betonmast. – Samspill av denne typen er etter vår oppfatning en god prosess for alle involverte, legger han til.

Byggetrinn 4 på Reppetoppen består av en kombinasjon av leiligheter i blokk og rekkehus. Det er to blokker med til sammen 50 enheter (27+23) og 6 enheter i felles rekke. Alle over felles p-kjeller. Totalt er byggetrinn 4 på 7188 m2 BTA.

Foto av fire menn der to tar hverandre i hendene ved kontraktsignering

God stemning på kontraktsignering. Fra venstre: Audun Berdal, prosjektleder i Godhavn, Øyvind Estenstad, daglig leder i Godhavn, Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag og Kim Johansen, prosjektsjef i Betonmast Trøndelag.

– Vi takker for tilliten fra utbygger, og ser frem til å bygge flere flotte gode boliger i nært samarbeid med Godhavn Utbygging, avslutter Utvik.

Salget er i gang og etter planen starter byggingen tidlig i 2019.