Nyheter Betonmast Buskerud-Vestfold

Bygger idrettshall i Sandefjord for Vestfold fylkeskommune

29. mai 2018

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Vestfold fylkeskommune om bygging av ny idrettshall ved Sandefjord videregående skole. Kontrakten er en totalentreprise på 38,7 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av ny idrettshall på 2 774 m2, samt riving av en mindre fløy.

Tydelige miljøkrav

Det er satt tydelige miljøkrav i prosjektet. Idrettshallen skal blant annet oppføres i massivtre og får tilkobling til fjernvarmeanlegg. I tillegg skal prosjektet gjennomføres etter prinsippet for fossilfri byggeplass.

– Vi er meget fornøyd med tildelingen av denne kontrakten, spesielt med tanke på de miljøambisjonene som er satt for prosjektet, uttaler Per-Erik Skoglund, daglig leder i Betonmast Telemark. Vi vant frem blant annet med vårt gode miljøprogram og lange erfaring med å bygge konstruksjoner i massivtre.

– Kommunikasjonen med Vestfold Fylkeskommune har vært god, og vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet. Det er også en glede for oss å kunne bidra til et godt idrettsbygg til glede for skolen og brukere og beboerne i området, avslutter Skoglund.

Prosjektering er godt i gang og byggearbeidene startet opp nå i mai. Den nye idrettshallen skal stå klart til bruk for skolens elever og byens befolkning medio januar 2019.

Bilde: Bygger idrettshall i Sandefjord for Vestfold fylkeskommune. F.v.: Per-Erik Skoglund og Reidar Bjørge Andersen fra Vestfold fylkeskommune.