Nyheter Betonmast Eiendom

Vellykket helserelatert OPS-prosjekt i samarbeid med Nesodden kommune

28. september 2017

Et av Norges første helserelaterte OPS-prosjekter

Betonmast har utviklet, og skal nå bygge, Fjellstrand Pluss, et av Norges første helserelaterte OPS-prosjekter. Prosjektet er et samspill med Nesodden kommune, og tilfører kommunen 50 omsorgsboliger. Kontrakten har en verdi på ca. 230 MNOK eks. mva.

Sammen med Nesodden kommune har Betonmast Eiendom og Betonmast Østfold arbeidet med utvikling og regulering i noe over ett år. Nesodden kommune har et stort behov for flere omsorgsboliger til sine innbyggere. 30 av leilighetene vil disponeres av kommunen, og 20 vil bli solgt til kvalifiserte beboere.

Godt samspill

Prosjektsjef i Betonmast Eiendom, Øystein Østermann er klar på at samarbeidet har vært godt.

– Prosjektet har gått på skinner etter at det ble politisk vedtatt i fjor vår, med god involvering fra alle parter i godt samspill. Det er mange nye sider ved et slikt prosjekt – utvikling, regulering, finansiering, og modellen med leie og salg. Her har kommunen bidratt til en effektiv prosess, og det siste året har vært en meget positiv opplevelse, uttaler Østermann.

Behov for bemannede omsorgsboliger

Prosjektet er beregnet for eldre personer med omfattende omsorgsbehov. Beboere kan både leie leiligheter fra kommunen, og kjøpe selveierleiligheter med husbankfinansiering. Kommunen regner med reduserte kostnadene på drift av omsorgstjenester. Samtidig vil nærheten til helsetjenesten være en trygghet for beboerne.

Avtalen innebærer også drift og vedlikehold av bygget og uteområdene i 30 år. Dette sikrer trygghet og forutsigbarhet for Nesodden kommune.

– Som ordfører er jeg svært glad for at Nesodden kommune til våren endelig får opp bemannede omsorgsboliger, sier Nina Sandberg, ordfører i Nesodden kommune.

– Boligene blir et godt, nødvendig og etterlengtet tilbud for eldre som klarer seg uten sykehjemsplass om de kan få omsorg i boligen. Vi har mange eldre som ønsker å bo i eget hjem, som kan ha stort behov for helse- og omsorgstjenester fra kommunen, men som har uhensiktsmessige boliger uten livsløpsstandard. Omsorgsboligene på Fjellstrand dekker en mangel i vårt tjenestetilbud, og jeg gleder meg til å se eldre flytte inn, tilføyer Sandberg.

Salgsstart var i sommer, og per nå er seks av tjue leiligheter solgt. I tilknytning til leilighetene vil det være store fellesarealer både ute og inne, i tillegg til et aktivitetssenter.

Ny OPS-prosjekt – et gode for alle parter

– Det føles veldig godt å være i gang, sier Hans Jørgen Lundby, administrerende direktør i Betonmast Eiendom. Modellen med mulighet for både kjøp og leie av leiligheter er ny. Dette innebærer en felles risiko, men bidrar også til at alle parter drar i samme retning.

– Vi er stolte over å kunne utvikle, bygge og drifte prosjekter i samarbeid med det offentlige. Vi mener dette vil vise at OPS-prosjekter er et gode for alle parter, uttaler Lundby.

– Som entreprenør er Betonmast Østfold stolte og glade over å få brukt vår kompetanse og samspillserfaring på å utvikle et flott prosjekt for Nesodden kommune. Vi ser frem til å fortsette det gode samspillet, og realisere sårt tiltrengte omsorgsboliger og et aktivitetssenter for kommunens eldre, sier Jon Harald Kristiansen, daglig leder i Betonmast Østfold.

Byggestart er september 2017, og byggetiden er 16 måneder.

Les mer om prosjektet på Fjellstrand Pluss sine hjemmesider.

 

Illustrasjon: Lie Øyen Arkitekter AS