Nyheter Betonmast Trøndelag

Heimdal Bolig og Betonmast har inngått stor kontrakt

7. juni 2017

Betonmast Trøndelag signerte fredag kontrakt på bygging av to nye leilighetsbygg i prosjektet Strinda Hageby for Heimdal Bolig. Kontrakten er en totalentreprise på 165 MNOK.

102 leiligheter

Byggetrinn 3 omfatter bygging av 102 leiligheter, parkeringskjeller, samt areal for boder plassert i sokkeletasje. Byggetrinnet er planlagt som to salgstrinn, hvor hus F utgjør første salgstrinn og hus E utgjør neste salgstrinn.

Totalt vil det bygges 6.000 m2 S-BRA. Mer info om prosjektet ligger på www.strindahageby.no

Ferdigstillelse i juni 2019

Planlagt oppstart av byggingen er desember 2017 og ferdigstillelse juni 2019.