Betonmast Ringerike

Betonmast Ringerike er et moderne entreprenørfirma med hovedvekt på store og kompliserte byggverk til forskjellige formål. Vi betjener både privat og offentlig sektor, og hovedkontoret ligger på Hensmoen rett utenfor Hønefoss.

Selskapet ble etablert i 1976, og ble en del av Betonmast etter oppkjøp av Tronrud Bygg i 2017. Vi er i dag 72 håndverkere og 30 funksjonærer. Betonmast Ringerike har stor egenproduksjon med høyt kompetente ansatte innenfor betong- og tømrerarbeid.


Lærlingbedrift

Betonmast Ringerike satser målrettet på faglig utvikling på alle nivåer internt. Vi er tilsluttet Inkluderende Arbeidsliv og godkjent som opplæringsbedrift i tømrer- og betongfagene. Målsettingen er til enhver tid at 10 prosent av håndverkerne er lærlinger. Mange av selskapets dyktige håndverkere og ledere startet nettopp som lærlinger i bedriften.


Kontaktinformasjon

Betonmast Ringerike

Besøksadresse

Verkstedveien 14
3516 Hønefoss

Postadresse

Verkstedveien 14
3516 Hønefoss

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: ringerike@betonmast.no

Org.nr.: 882 064 352

Fakturainformasjon


Betonmast Ringerike

Verkstedveien 14
3516 Hønefoss

+47 22 17 54 80