Betonmast Ringerike

Betonmast Ringerike er et moderne entreprenørfirma med hovedvekt på store og kompliserte byggverk til forskjellige formål. Vi betjener både privat og offentlig sektor.

Selskapet ble etablert i 1976, og ble en del av Betonmast etter oppkjøp av Tronrud Bygg i 2017. Vi er i dag 72 håndverkere og 30 funksjonærer. Betonmast Ringerike har stor egenproduksjon med høyt kompetente ansatte innenfor betong- og tømrerarbeid.


Lærlingbedrift

Betonmast Ringerike satser målrettet på faglig utvikling på alle nivåer internt. Vi er tilsluttet Inkluderende Arbeidsliv og godkjent som opplæringsbedrift i tømrer- og betongfagene. Målsettingen er til enhver tid at 10 prosent av håndverkerne er lærlinger. Mange av selskapets dyktige håndverkere og ledere startet nettopp som lærlinger i bedriften.


Kontaktinformasjon

Betonmast Ringerike

Besøksadresse

Elias Smiths vei 24, 3. etg.
1337 Sandvika

Postadresse

Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: ringerike@betonmast.no

Org.nr.: 882 064 352

Fakturainformasjon


Betonmast Ringerike

Elias Smiths vei 24, 3. etg.
1337 Sandvika

+47 22 17 54 80