Prosjekt: Nardovegen 12 -14 Studentboliger

Prosjektdetaljer
Kunde Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT)
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 700 MNOK
Status Under utvikling
Kontakt Tom Utvik
Bygging av over 800 studentboliger i Trondheim for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT). Sommeren 2021 gikk partene inn i en samhandlings- og reguleringsfase, med mål om inngåelse av en totalentreprise for bygging innen juni 2022. Verdien på totalentreprisen er foreløpig anslått til om lag 600 – 700 millioner kroner ekskl. mva.
Prosjektet Nardovegen 12-14 omfatter bygging av mellom 800 og 850 studentboliger, samt sekundære arealer for vaskeri, treningsareal, studentfrivillighet, parkering og andre relevante tjenester. Prosjektet vektlegger gode miljøtiltak, og gode møteplasser og ivaretakelse av sosial bærekraft, både inne i byggene og på uteområdene. Kontrakten er Betonmast Trøndelags største noensinne.

Les mer her.

Illustrasjonsbilde av boligbygg