Betonmast årsrapport 2018

Årsrapport 2018 for Betonmast er klar

Betonmast er 100 % eid av BetonmastHæhre, men styret i BetonmastHæhre har iverksatt en prosess med mål om å skille ut selskapet fra BetonmastHæhre. Foreløpig planlegges splitten gjennomført som en fisjon, der eierne i dagens BetonmastHæhre AS også vil få sin forholdsmessige eierandel i Betonmast AS. Prosessen er betinget av en rekke forhold, herunder restrukturering av dagens finansiering, godkjenning i generalforsamling m.m.

Regnskapstallene for Betonmast for 2018 og 2017, presentert i årsrapporten under, er en sammenstilling av finansiell informasjon da denne juridiske selskapsstrukturen først kom på plass i første kvartal 2019.

Forside av årsrapport med årstallet 2018 og nærbilde av et bygg
Klikk på bildet for å åpne årsrapporten