Ytre miljø

Betonmast jobber for å ha en minimal negativ påvirkning på det lokale og globale miljøet. Miljøsatsingen i Betonmast medfører at vi ligger i forkant, og er forberedt når nye krav stilles til bransjen. Samtidig skal tiltakene tydeliggjøre at vi tar samfunnsansvar overfor omgivelser og medarbeidere. Dette gjør Betonmast til en foretrukket samarbeidspartner for miljøprosjekter.

Vårt mål er at vi skal utgjøre en forskjell. Derfor jobber vi for å påvirke beslutningstakere både hos våre oppdragsgivere, hos prosjekterende og hos våre underleverandører til å ta gode miljøvalg. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel, og jobber for at våre miljøløsninger skal bli standard løsninger for bransjen.

Det finnes ingen trylleformel for å redusere bransjens C02-utslipp, men vi har muligheten til å hele tiden ta små skritt i riktig retning. Slik vi gjør ved å for eksempel velge en mer miljøvennlig dampsperre. Når vi viderefører gode miljøtiltak til kommende prosjekter, vil miljøvalgene etter hvert bli standard. På den måten bidrar Betonmast til å redusere bransjens C02-utslipp.

Vi vurderer bærekraftige løsninger når valg tas i prosjektene. Dette gjelder både materialbruk, holdbarhet og energiforbruk gjennom hele byggeprosjektet. Den mest energivennlige strømmen er den vi ikke bruker. Ved teknisk styring og gode løsninger kan vi optimalisere byggene våre slik at de har minst mulig energiforbruk. Når bygget er ferdig, gir vi god brukeropplæring og bistand til innregulering for at det skal bli minst mulig energiforbruk i driftstiden. For utbygger blir resultatet gode miljøløsninger, et godt produkt og god økonomi.


Konkrete tiltak

Andre konkrete miljøtiltak vi jobber med er fossilfri/utslipsfri byggeplass, avfallsreduksjon. ingen farlige stoffer, ingen kokoverk, ingen tomgangskjøring, utfasing av plast til emballasje, bruk av massivtre og økologiske hensyn.


Miljøsertifisert

Betonmast jobber for å følge opp våre ISO-mål. De fleste selskapene har allerede en miljøsertifisering, og i løpet av kort tid vil alle våre datterselskaper være sertifisert etter ISO 14001. Sertifiseringen gir kundene en sikkerhet om at vi følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø, og at vi arbeider kontinuerlig med å redusere våre negative påvirkninger på miljøet.