Leverandører

Leverandør til Betonmast Selvaagbygg?

Betonmast Selvaagbygg arbeider kontinuerlig med å oppdatere vår leverandørbase, og er interessert i kontakt med nye leverandører i inn- og utland som kan møte oss på kvalitet og pris. Til alle våre kommende prosjekter har vi behov for leveranser, både i form av materialer og særlig underentrepriser innen alle fagområder.

Vårt primærmarked er på Østlandet (aksen Østfold / Romerike / Vestfold) med Stor-Oslo som vårt største marked.

Ønsker du å bli forespurt eller har et produkt som du mener kan være av interesse for oss? Send en e-post med informasjon til:

Stig Brandtzæg
Markedssjef
Mobil: + 47 918 37 439 | E-post: stig.brandtzeg@selvaagbygg.no 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no