Lærlinger

Vi satser på lærlinger!


Betonmast Selvaagbygg er kjent for å ta vare på og utvikle lærlinger på en god måte, og fremstår som en foregangsbedrift innen området. Selskapet har en policy om at minimum 10 % av de ansatte skal være lærlinger, og mange av våre ansatte er rekruttert til bedriften etter lærlingeperioden. En egen ressurs følger opp lærlingene. Vi har også ordninger for voksenlærlinger.

Vi ønsker at en lærling er:

 • Lærevillig
 • Selvstendig, og har samtidig gode samarbeidsevner
 • Punktlig og holder avtaler

Vi kan tilby:

 • Læretid i en godkjent opplæringsbedrift med solid og lang erfaring innen opplæring.
 • Et godt opplæringsprogram i nært samarbeid med skoleverket.
 • Lærlingeplass til voksen ungdom på spesielle vilkår.
 • Lærlingen får egen instruktør og deltar i vår vanlige produksjon på byggeplass.
 • Mulighet for å delta i utvekslingsprogram med land i EU.
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter.
 • Økonomisk støtte og stipendordning utover avtaleverket.
 • Fri innkvartering i hybelrigg.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Ungt og trivelig arbeidsmiljø.
   

Betonmast Selvaagbygg har igangsatt et samarbeid med TAF Bygg, som er en ny, 4-årig utdanning som fører frem til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i realfagene. I praksis innebærer ordningen 60% på skole og 40% i bedrift de første to årene, før lærekontrakt inngås det tredje året. Det siste året gjennomføres ved 40% i skole, og 60% i bedrift. TAF-elever/lærlinger får lønn i opplæringstiden, og etter fullført utdanning står elevene fritt til å fortsette som fagarbeider i bedrift etter avlagt fagprøve, eller videreutdanne seg på fag- eller høgskole. For mer informasjon om TAF Bygg, klikk her.

 

For nærmere opplysninger om lærlingeplassene, ta kontakt med:

Morten Nordengen
Produksjonsplanlegger
Mobil: +47 95 14 71 06 | E-post: morten.nordengen@betonmast.no

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no