Betonmast Selvaagbygg

Betonmast Selvaagbygg er blant landets mest erfarne boligbyggere. Vi har over 50 års erfaring med industriell boligproduksjon, og har i denne perioden overlevert mer enn 50.000 boliger. Med et unikt design og en effektiv industriell produksjon, har vi et av bransjens sterkeste merkevarenavn.

Standardisert boligbygging er fortsatt kjerneområdet, men vi har også bred erfaring med å bygge integrerte bolig- og næringsprosjekter. Vårt mål er å være en av landets fremste boligutviklere og boligprodusenter også de neste 50 år.

PROSJEKTERING OG PRODUKSJON I SAMME HUS
Vår unike modell med prosjektering og produksjon i samme organisasjon, gir oss muligheten til å tilby våre byggherrer hjelp fra det jomfruelige terreng til innflyttingsklare boliger.

Våre reguleringsarkitekter ser hvilke muligheter tomten gir, våre arkitekter tegner ut tidsriktige boliger, og våre statikere og bygningsfysikere beregner i tråd med dagens forskrifter.

Deretter overtar vårt produksjonsapparat, hvor vår prosjekt- og anleggsledelse i samarbeid med våre håndverkere produserer og ferdigstiller feilfrie boliger.

Vi har per juli 2015 rundt 185 medarbeidere fordelt på 115 håndverkere, 52 i prosjektledelse/administrasjon og 18 innenfor prosjektering.

Når tomteeiere og byggherrer gir oss tilliten til å utvikle og produsere, er det vårt ansvar å vise at vi er den tilliten verdig.

 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no