Betonmast Rotstigen

                                                                                       

Betonmast Rotstigen AS er en lokal byggmester på Gjøvik, etablert i 1946. Vi har mange faste og fornøyde kunder som resultat av godt utførte arbeider gjennom mange år. Betonmast Rotstigen er en betydelig og anerkjent leverandør av boliger og andre byggeoppdrag innenfor både nybygg og rehabilitering.

Som totalleverandør utfører vi tjenester både til offentlig og privat virksomhet, enten det er små eller store prosjekter. Vårt geografiske arbeidsfelt er sentrale deler av Vestoppland, med Gjøvik som base.

MEDLEM AV MESTERHUSKJEDEN
Betonmast Rotstigen er medlem av Mesterhus-kjeden. Mesterhuskjeden har vært Norges ledende boligbygger de siste årene. Som medlem av Mesterhus får vi tilgang til ny teknologi og nye ideer, samtidig som medlemskapet gir et pålitelig kvalitetsstempel. Grunntanken for Mesterhuskjeden er at lokale byggmestere skal bygge kvalitetshus forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet, og solid håndverk i hele byggeprosessen.

ARBEID TIL RETT TID OG AVTALT PRIS

Vi har stabil arbeidsstokk bestående av vel 20 tømrere med fag- og mesterbrev. Arbeidet vårt leveres til rett pris og avtalt tid. Varemerket er kvaliteten i utførelsen av prosjektene. Vi har sentral godkjenning innen fagområdet.

SMÅ BYGGEOPPDRAG OG BAD
Betonmast Rotstigen AS er en totalleverandør av bad. Det vil si at vi utfører hele jobben for deg. Det eneste du trenger å gjøre, er å fortelle oss hvordan du vil ha det. Vi er eksperter på bad, og har faste servicesnekkere som utfører disse jobbene sammen med tilknyttede samarbeidspartnere. Vi bygger mellom 20 og 40 bad hvert eneste år!

Våre tre fullt utstyrte servicebiler sørger for at vi raskt og effektivt kan utføre mindre byggeoppdrag for deg. Bedriftens profil i prosjektene er kvalitet og solid håndverk.

Jobbene utføres som totalentrepriser, der kunden fritas ansvaret ved å finne supplerende håndverkere.                                             

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no