Kontakt oss

Betonmast Romerike AS

Postadresse: Postboks 9416 Grønland, 0135 Oslo
Fakturaadresse: Postboks 9416 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Storgata 10, 2 etg., 2000 Lillestrøm
Telefon: +47 22 17 54 80
E-post: romerike@betonmast.no
Foretaksnr.: 993 925 314
   

Kontaktpersoner:

Stein Erik Pedersen

Daglig leder

Tlf.: +47 951 42 730
stein.erik.pedersen@betonmast.no

Svein Rennan

Teknisk sjef 

Tlf.: +47 930 12 672
svein.rennan@betonmast.no

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no