Betonmast Romerike

Betonmast Romerike leverer prosjekter med meget høy kvalitet og gode driftsmarginer. Vi har erfaring og kompetanse til å løse oppdrag innenfor alle segmenter, fra bolig og næring til rehabilitering. Med vår kompetanse innen prosjektutvikling deltar vi gjerne fra tidligfasen i et prosjekt.

Betonmast Romerike AS har kapret og levert for flere betydningsfulle oppdragsgivere. Vi jobber hardt og målrettet for å tilfredsstille våre kunder. Det skal vi fortsatt gjøre – hele tiden med et glimt i øyet.

TILLIT OG LOKAL TILSTEDEVÆRELSE I MARKEDET

Vi er opptatt av tillit i markedet. Med Betonmastkonsernet i ryggen kan vi påta oss store og kompliserte byggeoppdrag. Dette gjør oss til en robust og velegnet samarbeidspartner. I tillegg til å være et selvstendig selskap med en klar og tydelig forankring i det lokale markedet, er Betonmast Romerike også en del av et konsern som kan ta store krevende oppgaver. Det gir trygghet for kundene, gir oss selvtillit, og åpner mange muligheter.

Betonmast Romerike vektlegger tilstedeværelse i lokalmarkedet. Vi har et stort og betydelig markedsområde fra Mjøsa i nord og sørover til hovedstaden. Våre prosjekter har gitt oss et godt nettverk og befestet oss som en bedrift i og for Romerike. Med kontor i Storgata i Lillestrøm er det kort vei til kundene, og lett for potensielle kunder og medarbeidere å nå oss.

Romerike er fremdeles midt i en vekstperiode. Beregningene viser at det vil være 170 000 flere innbyggere på Romerike om få år. Det krever store investeringer i infrastruktur og bygningsmasse. Som entreprenør skal vi ta vår del av denne aktiviteten.

VÅRE PROSJEKTER

Betonmast Romerike påtar seg oppdrag innen bolig, næring og rehabilitering. Prosjektporteføljen består av kontorbygg, blokkleiligheter, flerbrukshaller, lager, butikklokaler, omsorgsboliger.

Et hovedfokus er utvikling og gjennomføring av total- og generalentrepriser der et tett samarbeid mellom kunden og leverandøren vektlegges. For oss er dette samspillet en svært viktig del av arbeidshverdagen.

Betonmast Romerike har Sentral godkjenning og ISO 14001-sertifisering, og har en strategi basert på feilfrie bygg. 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no