Betonmast Østfold

Betonmast Østfold er en totalentreprenør som er sterkt tilstede i lokalmarkedet. Vi ønsker å bidra aktivt i prosjektutviklingen og gjennomføringen av nye prosjekter, og få bidra med vår kompetanse til det beste for prosjektene.

Vår organisasjon består av mange høyt kompetente medarbeidere med lang og allsidig bakgrunn fra entreprenørbransjen. Kombinert med ungdommelig pågangsmot, entusiasme og iboende lyst til fortsatt utvikling, gjør dette oss fremoverlente og drivende. Styring og gjennomføring av komplekse byggeprosjekter er vår hverdag, og det vi liker aller best å gjøre.

Betonmast Østfold en en godt etablert entreprenør i vårt marked. Vi leverer gode resultater, og er fortsatt sultne på ytterligere vekst og større markedsandeler.

Våre suksessfaktorer er faglig tyngde, entusiasme, pågangsmot og godt arbeidsmiljø. Vår kompetanse og samarbeidsform gir oss et konkurransefortrinn og gjør oss til den foretrukne entreprenøren for våre samarbeidspartnere.

Med mange prosjekter under utvikling og lovende markedsutsikter, vil fortsatt god tilgang til kompetente medarbeidere være suksesskriterie nummer en.

Betonmast Østfold er en totalentreprenør med bred kompetanse. Vår prosjektportefølje består av alt fra skoler, kontor- og lagerbygg til industrianlegg, boliger og hotell.

Kundefokus, god kommunikasjon og gjensidig respekt er viktige kriterier for å lykkes. Vårt varemerke er samspillsentrepriser, der vi jobber tett med kunden om utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi trives godt med styring og gjennomføring av komplekse byggeprosjekter.

Betonmast Østfold har Sentral godkjenning og ISO 14001 sertifisering.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no