Betonmast Oslo

Betonmast Oslo er en entreprenørbedrift med ambisjoner om å være lokomotivet i konsernet. Våre medarbeidere kjennetegnes ved entusiasme og engasjement. Vi satser på vekst i årene som kommer, og er derfor hele tiden på jakt etter flere dyktige medarbeidere.

De siste årene har vi startet opp flere store prosjekter. Majoriteten av disse har vi hatt gleden av å utvikle i samarbeid med våre kunder. Betonmast Oslo har siden starten samarbeidet med kunder som er genuint opptatt av sine prosjekter. Dette har bidratt til et stort engasjement og gode resultater, også blant medarbeiderne.

Tilbakemelding fra våre kunder er svært gode, både når det gjelder gjennomføring, kvalitet og profesjonalitet.

Gode relasjoner til kundene får frem det beste i oss som selskap. Vi har et sterkt ønske om at vi også i fremtiden kan bygge for denne type kunder.

Betonmast Oslo tar alle typer entrepriseoppdrag for både offentlige og private byggherrer i Stor-Oslo. Hovedfokuset er på bygg som skoler og barnehager for det offentlige, kontorbygg, kjøpesenter, boliger, samt kombinasjonsbygg med bolig og næring.

Mange av prosjektene gjennomføres i samspillsentrepriser, resten er ordinære totalentrepriser.

Det viktigste for oss er å kunne bruke vår kunnskap til å bygge på best mulig måte. Da skaper vi de beste prosjektene, med fornøyde kunder og stolte medarbeidere.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no