Betonmast Innlandet

Betonmast Innlandet AS er en totalleverandør i bygge- og anleggsbransjen. Betonmast Innlandet utfører alle typer byggeoppdrag og ferdigstilte blant annet 65 leiligheter på Gjøvik, Eidsvoll og Gran i 2014. Selskapet ble etablert som Toten Bygg og Anlegg i 1977, og er anerkjent i sitt område. 

UTVIDER SATSNINGSOMRÅDET
Tradisjonelt har selskapet hatt Hadeland, Toten og Gjøvik som sitt område, og het en periode Betonmast Toten. Fra 1.mai 2016 endret vi navn til  Betonmast Innlandet. Vi utvider nå vårt satsningsområde, og ser store muligheter i Hamar- og Lillehammerområdet. Vi er allerede godt i gang med å etablere oss på denne sida ta’ Mjøsa, og skal blant annet bygge et helt kvartal i Hamar sentrum.

STØTTESPILLER
Vi ønsker å komme inn i din byggeprosess så tidlig som mulig, slik at vi med deres kompetanse kan være en støttespiller som gjør at du får rett bygg til rett pris. Ved å ha et samspill tidlig, kan vi hjelpe til og gi råd, skaffe nødvendige rådgivere osv, slik at du som kunde får en best mulig prosess i prosjekterings- og byggefasen.

MEDARBEIDERE
Betonmast Innlandet har stor egenproduksjon med egne ansatte håndverkere. Selskapet utfører alle betongarbeider og tømrerarbeider selv, og har en høyt kvalifisert stab av fagfolk. Blant  medarbeiderne har vi i dag også 6 lærlinger. 

 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no