Våre tjenester

Betonmast Eiendom drar nytte av kompetansen i Betonmast-konsernet. Gjennom godt samarbeid med entreprenørene i konsernet sikrer vi rasjonell og kostnadseffektiv bygging. På denne måten vil kompetanse i egne rekker, sammen med solide samarbeidspartnere, gjøre at vi har et fortrinn når det gjelder regulering, arkitektur, entrepriser, prosjektledelse og salg av sluttprodukter.

Vi har gode erfaringer fra samarbeid med våre partnere, og er bevisst på å ta vare på og forsterke den tillit og gode rykte vi har opparbeidet oss.

Har du en tomt eller en idé til et prosjekt og trenger en samarbeidspartner? Ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til sammen.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no