Betonmast Eiendom

Betonmast Eiendom jobber med eiendomsutvikling i de områder der Betonmast er representert med sine datterselskaper. Etableringen av Betonmast Eiendom samler eiendomsutviklere i konsernet, og gjør at Betonmast er å regne med innen eiendomsutvikling fremover.

 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no