Betonmast Buskerud-Vestfold

Betonmast Buskerud-Vestfold AS er et kundedrevet og prosjektbasert selskap, eid av Betonmast AS. Som totalentreprenør vil vi tilføre merverdi i prosjektene ut over det tradisjonelle ved at vi både evner og vil ta totalansvar for styring og koordinering av alle grensesnitt, interessenter og fag gjennom hele byggeprosessen.

Vår erfaring er at hver kunde og hvert prosjekt har unike behov. Vi har solid overbevisning om at det er behovsavklaringene i tidlig fase, og hvor smart vi som totalentreprenør angriper og løser prosjektutfordringene, som avgjør hvordan resultatet og sluttkostnaden blir. Det er således kundens behov og mål som styrer hva vi vektlegger sterkest i hvert enkelt prosjekt.

Som kunde vil vi at du skal oppleve en fleksibel, ubyråkratisk og profesjonell samarbeidspartner som kombinerer innovative løsninger og kostnadsfokus med høy opplevd kvalitet i alle ledd. Dette oppnår vi ved at våre prosjektledere og prosjektmedarbeidere innehar den kompetansen som trengs i kombinasjon med korte beslutningsveier.

En grunnleggende filosofi hos oss er at alle som engasjeres i våre prosjekter skal ha med seg mer ut enn de tok med seg inn. Til gjengjeld krever vi at alle er åpne for andres ideer, gir av seg selv og spiller hverandre gode.

Selv om Betonmast Buskerud-Vestfold er et nystartet selskap etablert våren 2013, har medarbeiderne lang fartstid i bransjen og kjenner markedet i området godt. Buskerud og Vestfold er et marked i sterk vekst, og vi forventer et jevnt befolkningstilsig til Drammens- og Kongsbergregionen og kystbyene i Vestfold i årene som kommer. Ledelsen har omfattende ledererfaring fra entreprenørbransjen og har ledet mange prosjekter opp gjennom årene med verdi fra 10 til 650 millioner kroner med svært gode resultater.

Det som kjennetegner oss er drive, guts og engasjement kombinert med evne, vilje og kraft til gjennomføring.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no