Betonmast Bergen

Betonmast Bergen AS har de siste årene hatt en kraftig vekst, og er blant de største bygg-entreprenørene i Bergensområdet, med en forventet omsetning i 2016 på ca. 450 MNOK. Betonmast Bergen driver primært med nybygg av nærings- og boligprosjekter i Bergensområdet. De siste årene har vi hatt mange store prosjekter, blant annet næringsbygg, boligprosjekter, idrettshaller og hotell.

Ved inngangen til 2017 er vi 27 funksjonærer i selskapet. Våre medarbeidere har solid tverrfaglig kompetanse og erfaring fra ulike deler av entreprenørbransjen. Dette gjør at vi raskt kan hjelpe kunden i gang med å nå sine mål og drømmer.

De fleste av våre prosjekter er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å oppnå et godt samarbeid med alle involverte aktører i et prosjekt.
For oss er fornøyde kunder en av de viktigste faktorene for å oppnå gode resultater og fortsatt vekst. Våre bygg skal alltid imøtekomme kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og til avtalt pris.

Vi i Betonmast Bergen ser mange spennende muligheter i tiden fremover. En stabil og høy ordrereserve fremkaller et behov for å ansette enda flere dyktige medarbeidere i tiden fremover.

 

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no