Betonmast AB

Betonmast AB startet opp i Göteborg høsten 2013. På kort tid har de bygget opp en organisasjon som skal utvikle konsernets svenske virksomhet. Les mer på betonmast.se.

BETONMAST AS

Schweigaardsgate 34 E, 0191 OSLO
Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO

Sentralbord: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no